Turizm İşletmeciliği

                                


       Turizm İşletmeciliği Bölümü kapsamında Ardahan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nu tercih eden öğrenciler bölümün temel ilkelerini öğrenecek aynı zamanda meslekleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olacaklardır.
          Yüksekokulumuzun amacı, öğrencilerin alanlarında bilgilerini arttırarak, düşünce ve yeteneğini geliştirerek, edindiği becerilerle turizm sektörüne etkin bir şekilde katılımına olanak hazırlamak, turizm ve otelcilikle ilgili konulara duyarlı ve sorunları çözebilecek nitelikti orta ve üst kademe yöneticiler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, İngilizce temel olmak üzere, en az 2 yabancı dil, bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerileri kazanacaklardır. Bölümden mezun olabilmek için her bölüm için yönetmelikle belirlenen stajların yapılması gerekmektedir. Yüksekokulumuz mezunları, aldıkları eğitim ve kazındıkları deneyimler doğrultusunda; Oteller, Seyahat acentaları, Tatil köyleri, Yiyecek-içecek işletmeleri ve Kamu kurumlarında görev alabileceklerdir.
Türkiye, yetişmiş yeni işgücünün önemli bir kısmı için iş bulma olanakları kısıtlı olan bir ülkedir. Turizm sektörü bu konuda yeni iş alanlarının açılmasını sağlayarak önemli bir işlev görmektedir. Turizm sektörünün emek-yoğun bir sektör olması ve otomasyona diğer sektörlerden çok daha az olanak tanıması sektörde nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı daha da artırmaktadır. Turizm sektöründe gelişmiş ülkeler incelendiğinde, o ülkeleri ilginç ve çekici yapan unsurların sadece maddi kaynakları, yatırımları, tarihi ve doğal zenginlikleri değil, onları değerlendiren nitelikli insan gücü ve organizasyon yapısı olduğu görülmektedir. Turizm sektörünün ve turizm işletmelerinin; temel işletmecilik ve yöneticilik bilgileri ile donatılmış, bir yabancı dili iyi, ikinci yabancı dili orta derecede anlayan, konuşan, okuyan ve yazan, turizm endüstrisinin yapısını ve turizm işletmelerinin işleyişini iyi bilen, bu işletmeleri, yönetebilmek için gerekli bilgi, beceri ve iş ahlakına sahip olan, analitik düşünebilen ve sorun çözme kabiliyeti gelişmiş bulunan ve iyi insan ilişkileri kurabilen çalışanlara, orta ve üst düzey yöneticilere duyduğu ihtiyaç giderek artmaktadır.


                                


      Bu anlamda bölüm, turizm sektöründe ilgili işletmelerin idaresi, yönetimi, verimliliğin arttırılması, kalite standardizasyonunun yükseltilmesi, pazarlama olanaklarının artırılması durumlarına yönelik uygun yöntem ve teknikler geliştirerek uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz ders bölümı, öğrencileri turizm endüstrisine ilişkin uygulamalı ve teorik bilgilerle donatacak şekilde hazırlanmıştır. Bölümümüzde okutulan yiyecek içecek, ön büro ve kat hizmetleri dersleri uygulamalı olarak, turizm çevre ilişkileri ve yeni turizm yaklaşımlarını içeren dersler ise arazi çalışmaları ile birlikte yapılacaktır.
Bu bağlamda bölümün genel amaçları:
  • Turizm alanında; Bilimsel ve sektörel açıdan donanımlı genç yöneticiler yetiştirmek.
  • Turizm bilimine hizmet edebilecek donanımlı, çağdaş bilimsel düşünceye sahip bilim adamı yetiştirmek.
  • Yöresel ve ulusal alanda uygulanabilir projeler geliştirmek, proje uygulamalarına uluslararası alanda yaygınlaştırmak.
  • Turizm sektörüne, ülke istihdamına ve ekonomisine katkıda bulunmak.
  • Ülkemizdeki mevcut turizm potansiyeline harekete geçirecek ve ulusal/uluslararası farkındalık yaratacak organizasyonel tanıtım faaliyetlerini düzenlemek.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nün kurulduğu bölgenin sahip olduğu turizm değerleri oldukça önemlidir. Bu açıdan Ardahan ve çevresi büyük şehirlerin gürültüsünden kaçmak isteyenlerin sığınabilecekleri bir huzur bölgesi olarak panoramik dağları, yemyeşil ovaları, temiz sahilleri, tarihi ve kültürel değerleri ile gerek ulusal ve gerekse uluslararası turizm açısından birçok alternatifler sunmaktadır.

Bölüm derslerine ulaşmak için Tıklayınız...