Akademik

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sayın Börekçi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Alp
Öğr. Gör. Salih Çakıcı
Öğr. Gör. Samet Mısır

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Doç. Dr. Hürriyet Çimen
Dr. Öğr. Üyesi Cavit Elgezdi
Arş. Gör. Derya Baysal