Misyon Vizyon

MİSYON:
Bilimsel çalışmaları ve mezun edeceği öğrencileri ile sektör ve akademik çevreler tarafından kabul gören bir kurum niteliğini sürdürmek ve geliştirmek.
Turizm sektörünün gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya dönük bilimsel çalışmalar yürütebilen, sektöre ve işletmelere yeni açılımlar kazandırabilen, en az bir yabancı dili çok iyi düzeyde ve ikinci yabancı dili iyi düzeyde bilen, mesleki otomasyon programlarını kullanabilen, uluslararası alanda çalışabilecek, ekip çalışmasına yatkın, geleceği öngörülebilen ve yönetebilen, sosyal yönü güçlü, özgüvenli, mesleki sorumluluk ve mesleki etik değer bilincine sahip, tarihi değerleri önemseyen, sosyal sorumluluk duygusu gelişmiş, evrensel, yönetici adayları yetiştirmek.
Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki otomasyon programlarına ve yabancı dile vakıf, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde olan turizm sektörünün tüm dallarında turizm kaynaklarını, turizm varlıklarını, zamanı ve iş gücünü yönetme, bir işletmeyi sevk ve idare etme vasıflarına sahip beceri ve vizyon sahibi bireyler yetiştirmektir.

VİZYON:
Turizm sektöründe Türkiye’nin uluslararası sürdürülebilir rekabet gücünü artırmasında destek sağlayabilecek nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve bu bağlamda turizm eğitiminde önde gelen kaliteli eğitim kurumlarından biri olmanın yanı sıra vizyonumuz da yer alan hedefler şunlardır;
  • Turizm sektörünün gereksinimleri doğrultusunda pratik değeri olan, bilimsel çalışmalar yürütmek.
  • Kurumsal çalışmalar ile bilime katkıda bulunmak.
Turizm Sektörüne;
  • Sektörün yapısını ve işleyişini iyi bilen,
  • Alanında uzman,
  • En az bir yabancı dil bilen, ikinci yabancı dili iyi derecede bilen,
  • Geleceği öngörülebilen ve yönetebilen,
  • Sosyal yönü güçlü ve özgüvene sahip,
  • Sektöre ve işletmelere yeni açılımlar kazandırabilen.
  • Etik değerlere bağlı,
  • Yurt ve yönetici sevgisiyle dolu, yönetici adayları yetiştirmek.

DEĞERLERİMİZ:
--Adalet 
--Saygı ve Hoşgörü 
--Sorumluluk ve Disiplin 
--Katılımcılık 
--Yaratıcılık 
--Dürüstlük ve Güven 
--Profesyonellik
--Dinamizm
--Akıcılık
--Öğrenci Odaklılık