Gastronomi ve Mutfak Sanatları

                       


1. Bölümün Genel Yapısı

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü, lisans düzeyinde eğitim öğretim vermektedir. 8 yarıyıldan oluşan eğitim öğretim süresinde öğrencilerimiz, küreselleşen dünyanın ihtiyaç duyduğu yetenekli ve donanımlı bireyler olarak üniversitemizden mezun olacaklardır.
Gastronomi, günümüzde yemeğin sadece ihtiyaç değil aynı zamanda duyulara da hitap eden bir alan olduğu gerçeğini gün yüzüne çıkaran bir alandır. Dolayısıyla kültür aktarımında da önemli rol oynamaktadır ki üniversitemizin yer aldığı coğrafyayı anlatabilmek adına bir aracı olarak görülmektedir. 

2. Bölümün Amacı
Temel amacımız,
  • Zenginliği ile bilinen Türk mutfak kültürünü tüm dünyaya tanıtabilmek,
  • Ulusal ve uluslararası alanda etkili olabilecek donanım ve yeterliğe sahip bireyler yetiştirebilmek,
  • Teorik ve pratik uygulamalar yaparak paydaşlara katkı verebilmek,
  • Yemek sanatının inceliklerinin öğrencilere aktarabilmek,
  • Bilimsel ve kültürel alt yapıyı sağlayabilmek amaçları benimsenmiştir.
3. Bölüm Öğrencisi Olmak İçin Genel Nitelikler
Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü, mutfak kültürünün estetik yönünü geliştirmek ve korumak isteyen aynı zamanda kendini gastronomi ve işletme alanında geliştirmek isteyen öğrencilerimiz için uygun bir bölümdür. Bölüm öğrencisi olmak isteyen adaylardan beklenen özellikler, yeniliklere açık, titiz, saygılı aynı anda birden fazla iş yapabilme becerisine sahip, stres altında da çalışabilecek bireyler olmalarıdır.

4. Programı Tamamlayan Öğrencinin Kazanımları 
  • Gastronomi alanında teknikler, ürün bilgisi, yenilikler hakkında bilgi sahibidir,
  • Dünya gıda ticareti, küreselleşme, bilgiye hızlı erişim, meslek etiği, mesleki standartlar hakkında bilgi sahibidir,
  • Mutfak yönetimi, banquet yönetimi, restoran yönetimi hakkında bilgi sahibidir,
  • Türk mutfak kültürünün önemini bilir ve sürdürülebilirliğin sağlanması için çaba gösterir,
  • Menü planlaması, yiyecek sunumu, menü geliştirme vb konularda etkilidir,
 
    
 
5. Mezun Olan Öğrencinin İş İstihdamı 
Bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler, sektörde şef, aşçı, yönetici, sous şef, executive şef olarak görev alabilirler.

6. Eğitim Öğretime Başlamada Aranacak Asgari Koşullar 
Lise ve dengi okul diploması sahibi olmak ve üniversite sınavından  yeterli puan   almak bölümümüzü tercih edecek öğrencilerimizde aranacak şartlardır.
Bölümümüze ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Program ders içeriklerine ulaşmak için Tıklayınız...