STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

10 Mayıs 2024 Cuma

  T.C
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü


 
              2023-2024 AKADEMİK YILI STAJ TARİHLERİ
 
Staj Başlama Tarihi (6 iş günü) Staj Bitiş Tarihi (6 iş günü)
24.06.2024 28.07.2024
 
 
Staj Kabul Formu Teslim Tarihleri
 
 
06-13 Mayıs 2024
Dosyalar okulumuza kargo ile de gönderilebilecektir. Kargoda yaşanacak gecikmeler öğrencilerin sorumluluğundadır. Belirtilen tarihten sonra teslim edilen dosyalar kabul edilmeyecektir. 13 Mayıs 2024 mesai bitimi son teslim tarihidir.
Staj Kabul Evraklarının Değerlendirmesi
14-17 Mayıs 2024
Staj Kabul Evraklarının Değerlendirme İlan Tarihi
20-24 Mayıs 2024
 
2023-2024 AKADEMİK YILI STAJ DOSYALARI TESLİM VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ
 
Staj Dosyaları Teslim Tarihleri
31 Temmuz- 29 Ağustos 2024
Birinci Staj Dosyaları Değerlendirme Tarihleri
16-20 Eylül 2024
Eksik/Hatalı Staj Evrakları Tamamlama Tarihleri
23 Eylül- 04 Ekim 2024
Staj Dosyası Son Değerlendirme Tarihleri
07-11 Ekim 2024
Staj Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi
14-18 Ekim 2024

       Staj uygulamasının amacı; Ardahan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde yapacakları yaz stajlarının planlanması, koordine edilmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke, kural ve yöntemleri belirlemek ve uygulanmasını düzenlemektir.
İşletmede yapılacak stajın eğitim ve öğretim dönemlerinin hemen akabindeki yaz döneminde yapılması esastır. Staj, ilgili lisans programında 6. yarıyıl sonundan itibaren yaz döneminde yapılır.
Bölüm staj komisyonu, işletmede staj yapan öğrencileri işletme değerlendirme formu ve staj dosyası doğrultusunda değerlendirir.
   
  Staj Değerlendirme Kriterleri;

       İşyerinin Öğrenciyi Değerlendirme Puanı (Ağırlık: %40), Staj Dosyası Puanından (Ağırlık: %60) oluşmaktadır.
Değerlendirme ağırlıkları sonucu ile ortaya çıkan başarı notu, programların stajdan sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenerek öğrencilere UBYS ile ilan edilir. Öğrencilerin stajlarının başarılı sayılabilmesi için staj dersinden 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Öğrenci, her iki değerlendirme ölçütünden en az 50 puan almak zorundadır. Öğrencinin staj kapsamındaki değerlendirme notu sisteme başarılı/başarısız (S/U) olarak işlenir.
İşletmede yaz stajlarını yapacak her öğrenci “Staj Dosyası” hazırlamak zorundadır. Staj uygulamasına başlayan öğrenciler, bağlı oldukları akademik birimden staj dosyasını dijital ortamda temin eder. Staj dosyası; işletme yetkilisi değerlendirme formu ve öğrencinin doldurduğu staj raporundan oluşur.
 
 
Yaz stajı öncesi öğrencilerin staj başvurusu esnasında teslim etmesi gereken evraklar şu şekildedir:
 1. Staj Kabul Formu
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. SGK Müdürlüklerinden imzalı ve kaşeli SGK Provizyon Aktivasyon Belgesi (E-devletten de alınabilir)
 4. Son bitirilen öğrenim yeri (lise, ön lisans ya da lisans) mezuniyet belgesi (E-devletten de alınabilir)
 
 
Yaz stajı sonrası öğrencilerin teslim etmesi gereken evraklar ekteki "Staj Evrakları" dosyası içerisinde yer almakta olup sırasıyla şu şekildedir:
 1. İşletme Değerlendirme Formu (Staj yapılan yer tarafından bilgisayar ortamında doldurularak kapalı zarfta teslim edilecektir)
 2. Staj Dosyası (Kapak sayfası - Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)
 3. Günlük Çalışma Programı (Günbegün öğrenci tarafından kısa başlıklar halinde ve tek sayfa olacak şekilde bilgisayar ortamında doldurularak işletme yetkilisine onaylatılacaktır)
 4. Günlük Staj Dosyası (Günbegün öğrenci tarafından ayrıntılı bir şekilde ve 30 iş günü -sayfa- olacak şekilde bilgisayar ortamında doldurularak işletme yetkilisine onaylatılacaktır)
 
 
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
 
 
ZORUNLU STAJ EVRAKLARI
1.  Staj Dosyası Kapağı
2.  Günlük Çalışma Programı
3.  Günlük çalışma Raporu
4.  Kontrol Listesi
5. İşletme Değerlendirme Formu
İSTEĞE BAĞLI STAJ EVRAKLARI
 1. İşyeri Kabul Sözleşme Formu
2.   İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi
 
 
 1. Mevcut çalışan sayısı 1-5 arası olan işletmelerde yalnızca 1 (bir) stajyer çalıştırılabilir. Belirlemelerde teslim tarihi önceliği gözetilecektir.
 2. Staj yapacak öğrencilerimizin yukarıdaki tabloda belirtilen matbu staj evraklarını yüksekokulumuz
sayfasından edinmesi gerekmektedir.
 1. Staj yapacak öğrencilerimizin staj evraklarını teslim etmeden önce kapak hariç tüm sayfalara sayfa numarası eklemeleri ve istenilen sıralamaya dikkat ederek spiralli cilt yaptırması gerekmektedir.
 2. Staj evrakları arasında 3. Sırada yer alan “Günlük Çalışma Raporu” içerisinde yer alan sayfaların her birinde ilgili gün uygulanan tarifler, hazırlama aşamaları, malzeme listeleri, varsa fotoğrafları ve o güne dair öğrenilen konular ile kazanımlar muhakkak ayrıntılı biçimde yer almalıdır.
 3. Staj evrakları arasında 5. Sırada yer alan “İşletme Değerlendirme Formu” kaşesiz olmamalı, kaşe ve imza hem zarf üzerine hem sayfa üzerine basılmalıdır.
 4. İşletme Değerlendirme Formu, ciltlenmiş staj dosyasının arka iç kapağına yapıştırılmalı veya zımbalanmalıdır.
 5. Yukarıdaki şekil şartlarına uymayan staj dosyaları kabul edilmeyecektir.
 6. Öğrencilerimiz stajları esnasında herhangi bir olumsuz durum yaşamaları durumunda, ilgili staj danışmanına sözlü ve yazılı biçimde bildirmek zorundadır.
 7. Öğrencilerimiz stajları esnasında kullandıkları sağlık raporlarını ve günlük izinlerini yüksekokul sekreterliğimize sözlü ve yazılı biçimde bildirmek zorundadır.
 8. Zamanında teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır, kargoda yaşanan gecikmelerden öğrencinin kendisi sorumludur.
 9. Yurt dışında staj yapacak öğrencilerimiz kendileri ile ilgili özel durumları öğrenmek için yüksekokul sekreterliğimize başvuracaktır.
 10. Tabloda isteğe bağlı evraklar arasında yer alan 1. ve 2. Maddede yer alan “İşyeri Kabul Sözleşme Formu” ve “İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi” olan öğrenciler, staj evrakları arasına maaş dekontlarını da eklemek zorundadır.